God bewijzen: zoeken naar de bron van al wat is

Les voor de Zomerschool Filosofie van het HIW, KU Leuven, in de module de eeuwige vragen.

Geen enkele filosofische vraag kan een mensenleven en de loop van de geschiedenis zo diepgaand en drastisch beïnvloeden als de vraag naar God: is er een diepste fundament en hoogste doel van al wat is? Godsbewijzen trachten die vraag op een redelijke manier te onderzoeken en begeven zich daarmee naar de grenzen van wat het wijsgerige denken kan bereiken. We behandelen enkele van de beroemdste en meest fascinerende argumenten voor God, samen met hun filosofische achtergronden en klassieke tegenargumenten.

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑